Skip to main content

معلومات

کرونا ویروس جدید در چند کلمه

عامل مریضی

کرونا ویروس جدید اعضای انتانی هستند که نزد حیوانات وجود دارند و از مدت های قبل شناخته شده اند. این ویروس باعث بوجود آمدن امراض تنفسی حاد نزد انسانها میگردد.

اپیدمیولوژی

کروناویروس جدید که به نام SRAS-CoV-2 یاد میگردد، در دسمبر 2019 در چین پیدا شد و باعث ایپیدمی جهانی شد زیرا بسیار ساری است و هنوز مقاومت ایمینی در مقابل آن بوجود نیامده است.
این مریضی در چین نادر شده است در حالیکه در اروپا زیاد شده میرود.

انتقال مرض

کرونا ویروس معمولا در اثر تماس نزدیک کمتر از ۲ متر و دوامدار حداقل ۱۵ دقیقه توسط سرفه ویا عطسه زدن شخص مریض انتقال میکند.
ویروس توسط قطرات توسط سرفه و یا عطسه از شخص مریض و یا با دست زدن بعد از یک مدت کوتاه با سطح اشیا که قطرات در آن قرار دارد انتقال میکند.
ویروس بدون تماس مستقیم توسط قطرات انتقال نمیکند زیرا ویروس در هوا باقی نمی ماند.

دوره قبل از ظهور مریضی

زمان بین شروع مصاب شدن و ظهور علایم مریضی به صورت عموم بین ۵ تا ۱۴ روز است.
زمانیکه یک شخص، مریضی ویروسی سیستم تنفسی دارد (سرفه، تب) درین هنگام آنها زیادتر باعث انتقال مریضی میشوند زیرا این همان زمانی است که علایم مریضی زیادتر است.
شاید که قبل از ظهور علایم مریضی، انتقال ویروس صورت بگیرد.

معلومات طبی

یاد میگردد به شکل یک حالت گریپ که از چند روز تا دو یا سه هفته دوام میکند ظاهر میشود.
این مریضی در نزد جوانان صحتمند و به خصوص نزد أطفال به صورت عادی سپری میگردد مگر در نزد سالمندان یا کسانیکه از مریضی های مزمن رنج میبرند، خطرناک بوده میتواند.
در حالت حاضر فکر میشود که کشنده بودن این مریضی ۱۰ مرتبه بالاتر از گریپ موسمی باشد.

اشخاض در معرض خطر

اشخاص مسن بالاتر از ۶۵ سال، اشخاصیکه امراض مزمن مانند مرض شکر یا قند، فشار خون بالا، امراض قلبی و یا تنفسی دارند، زیادتر در معرض خطر قرار دارند. نزد ایشان عوارض جانبی بوجود آمده و باعث مرگ شده میتواند.
نفس تنگی که توسط حساسیت بوجود می آید، در جمله مریضی های خطرناک به حساب نمی آید.

خانم های حامله در جمله اشخاص در معرض خطر نیستند اما به منظور احتیاط باید تمام مقررات صحی ووقایوی را مراعات نمایند.

اطفال

اطفال مانند کلان سالان به کروناویروس مبتلا شده میتوانند.
برخلاف اطفال علایم مریضی خفیف (سرفه و تب) با مقایسه با کلان سالان و شاید هم هیچ علایم مریضی را نشان ندهند ولی میتوانند باعث انتقال مریضی به حیث انتقال دهنده های سالم شوند.
به همین دلیل دولت دروازه های مکاتب را بست.

تشخیص

در حال حاظر تنها معاینه مولیکولی از طریق بینی و حلقوم برای تشخیص کووید-۱۹ شناخته شده است. معاینات جدید دیگری نیز در راه است به طور مثال معاینه سیرولو‌ژیک، که نشان میدهد که آیا سیستم دفاعی در بدن در مقابل مریضی بوجود آمده است یا نه. معاینه سیرولوژی شاید برای دانستن موجودیت سیستم دفاعی مردم کمک کند و اجاره به ختم دستورات قرانطین را نزد اشخاصیکه مصاب شده بودند، خواهد داد. به هر حال قابلیت عملکرد این معاینه تا حال تایید نشده است. قبل ازینکه این معاینه برای همه عملی گردد چندین تحقیقات دیگر ضروری می باشد.

تداوی

مریضی کرونا تداوی به خصوص ندارد.
در دو مطالعه طبی فکر میگردد که کلوروکین انتقال ویروس را از طریق بینی، عوارض جانبی و دوره بستری شدن در شفاخانه را کم کند.
دواهای ضد ویروسی مانند Remdesvir و Lopinavir/Ritonavir در حال مطالعه است و نتیجه تحقیقات به زودی معلوم خواهد شد.

وقایه

اگر هدایات داده شده رسمی در مورد نظافت مراعات گردد خطر مصاب شدن به ویروس تا حد زیاد کم میگردد.
لازم است تا حدامکان از همدیگر اضافه از ۲ متر فاصله بگیرید حتی در خانه، دستهای تانرا قبل یا بعد از تماس با رویتان و یا با اشیای که دیگران دست زده اند، بشوئید.
غیر از مراعات کردن نظافت و دوری از اشخاص دیگر هیچ چیز (اگر گیاهی باشد و یا ادویه) شما را از مریضی نگاه کرده نمیتواند.

اشخاص سالم نباید از ماسک نظافتی و یا (ماسک جراحی) در جا های عامه استفاده نمایند.
ماسک به شما به صورت عالی کمک کرده نمیتواند زیرا ویروس توسط قطرات میتوانند از قسمت باقی روی و دستها که با ماسک در تماس اند انتقال نماید.
استفاده از ماسک میتواند اطمینان نا درست امنیتی بدهد.

ابزار کروناچک

کروناچک حاصل زحمات با همکاری متخصصین امراض انتانی مناطق گرمسیر، طب مسافرت واکسین شفاخانه ها همکاران کمپیوتری Unisanté تهیه گردیده است.
با استفاده از تجربه در انکشاف محاسبه به کمک تصمیم گیری متخصصین امراض انتانی، شفاخانه ها، داکتران فامیلی، صحت عامه و کمپیوتری این امکان بوجود آمد تا با چند کلیک هدایات تخصصی را دریاقت نمائید و راهبرد لازمه را در پیش گیرید.
محاسبه کروناچک رهنمای های اداره صحت عامه فدرال (سایت انترنت) همچنان کتابهای ساینتیفیک و دانش طبی فعلی را مد نظر گرفته است.

Unisanté مرکز پیشقدم صحی کمپیوتری است

کروناچک در انکشاف محاسبات به منظور کمک برای تصمیم گیری کلینیکی و ابزار صحی کمپیوتری تهیه گردیده است که Unisanté مرکز عالی آن است. کارهای را که Unisanté در طی ۱۵ سال کذشته در مورد طب عمومی اجرا نموده است به ما این امکان را میسر ساخته است تا ابزار مهم عالی را در قسمت تداوی مریضان و به این وسیله امکانات طب مدرن و تخصصی را تهیه نمائیم.

ترجمه کروناچک به ۱۰ زبان به کمک داوطلبانه محصلین طب، موسسه METIS به کمک داکتران Unisanté و CHUV امکان پذیر گردیده است.

عوامل منطقی که در عقب کروناویروس وجود دارد

محاسبه ما به اساس هدایات رسمی صحت عامه فدرال تهیه شده است. منطق ما را در زمینه ایجاد این وسیله را به صورت آزاد از طریق این ارتباط مطالعه کرده میتوانید.