Skip to main content

CoronaCheck

Strategjia aktuale zviceriane për t'iu përgjigjur epidemisë se koronavirusit te ri

Qëllimi aktual është të ngadalësojë përhapjen e epidemisë, të mbrojë personat që janë në rrezik të shtuar per ndërlikime (personat veçanërisht vulnerabël) dhe t'u bëjë te mundur shërbimeve shëndetësore të menaxhojne rastet e rënda.

Për të arritur këtë qëllim, strategjia që perdorej deri tani, duke identifikuar çdo rast dhe duke vënë në karantinë të gjitha kontaktet e tyre nuk është më efikase. Simptomat shpesh janë të lehta dhe nuk identifikohen nga pacienti si simtoma të COVID-19. Gjë që bën që shumica e rasteve nuk arrihet të identifikohen. Për më tepër, kriteri i qëndrimit në një vend të huaj në shumë raste (siç është Italia) nuk është më i dobishëm sot, sepse njerëzit infektohen kryesisht në Zvicër. Energjitë, pra, duhet t'u kushtohen, mbi të gjitha, rasteve të rënda dhe personave vulnerabël.

Strategjia e re (nga 8 Marsi) eshte e bazuar mbi:

  1. Distancimi shoqeror lejon te mbrohen personat më vulnerabël
  2. Dhënia e prioritetit nga ana e shërbimeve shëndetësore trajtimit të rasteve të rënda dhe personave në rrezik per ndërlikime dhe mbrojtja e personelit shëndetësor që punon në institucionet mjekësore-shoqërore.
  3. Pacientët që nuk kanë nevojë për trajtim, nuk testohen gjithmonë dhe qëndrojnë në shtëpi vullnetarisht.
 

Për popullsinë

Një mjet për të vlerësuar shpejt rrezikun tuaj (ose atë të fëmijës tuaj) dhe të dini se çfarë të bëni

Nëse pyesni për shembull:
"A duhet marr ne telefon mjeku apo duhet shkuar në një institucion mjekësor nëse dikush mendon se eshte i infektuar? "
"A bëj pjese unë ose fëmija im ndër ata që janë në rrezik? "

Filloni vlerësimin

Filloni vlerësimin

Ku gjenden rastet e koronavirusit të ri?

Për të ditur më shumë:

Lidhje me faqet e informacionit të besueshëm mbi koronavirusin e ri

Problem teknik apo vërejtje?

Në rast të një problemi teknik, gabim ne përmbajtje ose kërkesë për sugjerim, ju lutemi te plotësoni këtë formular

Për popullsinë

Një mjet për të vlerësuar shpejt rrezikun tuaj (ose atë të fëmijës tuaj) dhe të dini se çfarë të bëni

Nëse pyesni për shembull:
"A duhet marr ne telefon mjeku apo duhet shkuar në një institucion mjekësor nëse dikush mendon se eshte i infektuar? "
"A bëj pjese unë ose fëmija im ndër ata që janë në rrezik? "

FILLONI VLERËSIMIN

 

Të gjitha informacionet dhe rekomandimet e dhëna përmes këtij mjeti bazohen në udhëzimet e validuara nga autoritetet shëndetësore, në nivel federal dhe te kantonal për kantonet e meposhtëm:

Vaud
Berne
Fribourg
Neuchatel
Valais / Wallis

Përditësimi i fundit: 24.03.2020.