Skip to main content

CoronaCheck

Aktuelna švajcarska strategija za borbu protiv epidemije novog koronavirusa

Trenutni cilj je da se uspori propagacija epidemije, da se zaštite osobe koje imaju povećani rizik za komplikacije (posebno ugroženi ljudi) i da se omogući zdravstvenim službama da posvete svu pažnju teškim slučajevima.

Da bi se postigao taj cilj, strategija koja je primjenjena do sada sa istraživanjem svakog slučaja zaraze i karantin svakog ko je bio u kontatku sa tim inficiranim licem više nije efikasna. Zapravo, simptomi su često blagi i pacijenti ih ne prepoznaju kao COVID-19. Tako da većina slučajeva svakako ne mogu biti identifikovani. Pored toga, kriterijum boravak u stranoj državi u kojoj ima puno slučajeva (poput Italije, na primjer) od sada više nema vrijednosti, jer se ljudi inficiraju pogotovo u Švajcarskoj. Sredstva trebaju biti posvećena teškim slučajevima i ugroženim ljudima.

Nova strategija (od 8. marta) zasniva se na:

  1. Društveno distanciranje radi zaštite najugroženijih
  2. Prioritet je liječenje teških slučajeva i osoba koje imaju povećani rizik za komplikacije, i zaštita osoblja zdravstvenih radnika koji rade u staračkim domovima.
  3. Bolesnici kojima nije potrebna medicinska usluga nisu obavezno testirani i dobrovoljno ostaju kući.
X

Za stanovništvo

Sredstvo za brzu procjenu vašeg rizika (ili vašeg djeteta) i znati kako postupiti

Na primjer ako se pitate:
"Da li treba zvati svog ljekara ili posjetiti medicinsku strukturu ako mislimo da smo zaraženi?"
"Da li ja ili moje dijete se uključujemo u grupu osoba sa rizikom?"

ZAPOČNITE PROCENU

ZAPOČNITE PROCENU

Gde se nalaze slučajevi novog koronavirusa?

Za više informacija :

Link prema pouzdanim web stranicama sa informacijama u vezi sa novim koronavirusom

Tehnički problem ili napomena ?

U slučaju tehničkog problema, greške sadržaja ili zahtjeva o prijedlogu, zahvaljujemo se na popunjavanju ovog formulara.

Za stanovništvo

Sredstvo za brzu procijenu vašeg rizika (ili vaseg dijeta) i znati šta da radite

Na primjer ako se pitate:
"Da li treba zvati svog ljekara ili posjetiti medicinsku strukturu ako mislimo da smo zaraženi?"
"Da li ja i moje dijete se uključujemo u grupi osoba sa rizikom?"

ZAPOČNITE PROCENU

 

Sve informacije i preporuke izdane preko ovog sredstva zasnivaju se na uputama koje su potrvdile zdravstene vlasti na saveznom i kantonalnom nivou sledećih kantona:

Vaud
Berne
Fribourg
Neuchatel
Valais / Wallis

Poslednje ažuriranje: 24. marta 2020.