Skip to main content

Informacije

Novi koronavirus u nekoliko riječi

Uzročnik infekcije

Koronavirusi su zaražni uzročnici koji potiču od životinja i poznati su već duže vrijeme. Oni izazivaju akutne respiratorne bolesti kod ljudi.

Epidemiologija

Novi koronavirus, nazvan SARS-CoV-2, pojavio se u decembru 2019. u Kini. On stvara globalnu epidemiju jer je vrlo zarazan i stanovništvo još nema imunitet protiv tog novog virusa. Slučaji u Kini postaju rijetki dok u Evropi se veoma množe.

Prijenos

Novi koronavirus se prenosi najviše u slučaju bliskim i produženim kontaktima, to znači ako se držimo na manje od dva metra od jedne bolesne osobe u toku najmanje 15 minuta. Virus se prenosi preko kapljica od bolesne osobe koja kašlje ili kiše, ili koje su ostavljene na površine koje diramo kratko poslije. Ne prenosi se virus bez direktnog kontakta sa kapljicama jer ne ostaje u suspensiji u zraku.

Inkubacija

Vrijeme između infekcije i pojavljivanja prvih simptoma je generalno 5 dana, do 14 dana. Kad je osoba postignuta sa viralnom infekcijom respiratornih trakta (kašlja, temperatura), vijerovatno je naj zarazna kad su simptomu naj jaći. Vijerovatno su osobe zarazne već i prije nego što se pojave simptomi. 

Klinika

Bolest, nazvana COVID-19, manifestuje se najčešće u stanju gripe (temperatura ili kašalj) koja traje od nekoliko dana do 2 ili 3 sedmice. Bolest je generalno blaga kod mladih i zdravih ljudi, pogotovo kod dijece, ali može ponekad biti teška starijim osobama ili kod onih sa hroničnim bolestima. U ovom trenutku, mislimo da je njegova smrtonost 10 puta veća od sezonske gripe.

Populacija pod rizikom

Osobe koje su starije od 65 godina, ljudi sa hroničnom bolešću poput dijabetesa, visokog krvnog pritiska ili srčane ili respiratorne bolesti imaju veći rizik od razvoja ozbiljnih komplikacija koje mogu dovesti do smrti. Kompenzirana alergijska astma se ne smatra kao faktor rizika.

Trudnice nisu dio rizične grupe, ali princip predostrožnosti hoće da prate strogo preventivne mjere.

Dijeca

Dijeca imaju isti rizik da budu zaraženi koronavirusom kao i odrasli. Međutim, imaju blaže simptome (kašalj ili groznica) od odraslih ili nemaju nikako simptome, ali mogu ipak prenijeti virus, čak i kao zdravi nosioci. Zbog toga su naše vlasti odlučile zatvoriti škole.

Diagnoza

Aktuelno samo molekularne testove na nazofaringealni razmaze su priznate za diagnozu COVID-19. Druge testove počinju da dolaze. Serološke testove na primjer, pomognu detekciju ako je organizam napravio antitijele protiv infekcije. Serologija može biti koristna da se procjeni stepen imuniteta u populaciji, da se odlući prestanak mjerih karantina kod osoba koje su prije imale infekciju. Međutim, kvalitet ovih testova još nisu poznatu u ovom trenutku.
Mnoge istraže su potrebne prije nego što se ti testovi koriste na velike količine.

Tretman

Nema preporučenog tretmana protiv Covid-19. Dvije kliničke studije sugeriraju da klorokin može smanjiti izlučivanje virusa kroz nos, rizik od komplikacija i duljinu boravka u bolnici. Antivirusni lijekovi poput remdesivir-a ili lopinavir-a/ritonavir-a su pod istragom i rezultati bi trebali biti uskoro dostupni.

Prevencija

Ako se higijenske preporuke pravilno pridržavaju, rizik da se uhvati virus je uveliko smanjen. Stoga treba ostati više od 2 metra od bilo koga, koliko je to moguće, također kod kuće, i oprati ruke prije i poslije dodirivanja lica ili dodirivanja stvari koje koriste mnogi ljudi. Ne postoji drugi učinkovit način da bise zaštitili sebe nego higijena i socijalna distancija (ni od biljka ni od lijekova).

Zdravi ljudi ne bi trebali u javnosti nositi higijensku masku (ili hiruršku masku). Oni ne štite efikasno zdravu osobu od infekcije, jer kapljice pljuvačke mogu se ispustiti na ostatak lica i ruku koje dodiruju masku. Dakle nošenje maske može pružiti lažan osjećaj sigurnosti.

Alat Coronacheck

Stvoren u martu 2020., Coronacheck je rezultat bliske kolaboracije experata Poluklinike Tropikalne Medicine, Putovanja i Vakcinacija i inženjere informatske ekipe Unisanté-a. Zahvaljujući njihovim dugim iskustvom u razvoju algoritama, te experte infekcijske bolesti, generalne medicine, javne zdravlji i informatike su mogli da izmisle digitalni alat referencije koji daje mogućnost populaciji i profesionalcima zdravlja da dobiju sa nekoliko klikova rekomendacije specifične njihovoj situaciji i da ih orijentišu.
Algoritam Coronacheck-a uzima oficijalne rekomendacije Federalnog Ureda za Javno Zdravstvo (webstranica), kao i naučnike literature i aktuelna medikalna znanja.

Unisanté, pionerski centar numeričnog zdravlja

Coronacheck se upisuje u razvoju algoritama za pomoć za kliničke odluke i druge alate digitalnog zdravlja, gdje Unisanté je pionir. Poslove koje Unisanté održaje već 15 godina na nivou primarne medicine su mu dali mogučnost da razvoji efikasne alate za klinično preuzimanje, nagrađivajući modernu i personaliziranu medicinu. 

Prevod na 10 jezika webstranice Coronacheck je bio omogućen zahvaljujući dobrovoljskim poslom studenata zdravlja asocijacije METIS i sa pomoć doktora Unisanté i CHUV-a.

Logika koja stoji iza coronacheck-a

Naš algoritam je prilagođavanje službenih preporuka Federalnog Ureda za Javno Zdravstvo. Logika koja stoji iza našeg sredstva može se slobodno konsultovati prateći ovaj link.